تبلیغات
با آسون بخون - نیروی کششی،نیروی فشار

با آسون بخون - نیروی کششی،نیروی فشار

نیروی کششی،نیروی فشار
نیروی,کششی،نیروی,فشار,
با آسون بخون

جستجو

نظرسنجی سایت

چه مطالبی بیشتر از بقیه روی سایت قرار گیرد؟

فهرست موضوعات مطالب

اشیاء تنبل اند! آنها حرکت نمی کنند مگر این که یک نیرو -کششی یا فشاری- بر آنها وارد شود. فشار نیرویی است که اشیاء را حرکت می دهد تا از شما دور شوند. کشش نیرویی است که اشیاء را به سمت شما حرکت می دهد. یک توپ بولینگ را تصور کنید که کنارتان روی کف زمین است. از آن جایی که توپ بولینگ سنگین است، همان جا باقی می ماند مگر این که کشش یا فشار را برایش به کار ببرید.

اگر با دستان تان به توپ فشار وارد کنید، توپ شروع به غلطیدن می کند. شما با فشار وارد کردن به توپ یک نیرو به کار می برید. نیرویی که اعمال می کنید باعث می شود توپ حرکت کند. کشش، نیروی متضاد فشار است. کشش نیرویی است که به جانب شما می آید. تصویری که می بینید مسابقه طناب کشی را نشان می دهد. در طناب کشی دو گروه طنابی را در جهت ها- مسیرهای مخالف می کشند. فکرمی کنید کدام طرف برنده می شود؟ بستگی دارد به این که کدام طرف با بیشترین نیرو طناب را بکشد.

افراد شرکت کننده در مسابقه نیرویی را به کار می برند که باعث حرکت می شود

شما در طول روز خیلی وقت ها از نیروهای کششی و فشاری استفاده می کنید. در مدت تنفس یا استراحت می توانید از نزدیک بازی همکلاسی هایتان را تماشا کنید. چه فعالیت هایی کشش یافشار لازم دارند؟ همکلاسی هایتان کشش را به کار می برند یا فشار را؟ آنها ممکن است با چوب به یک گوی ضربه بزنند، توپی را با پا بزنند یا توپی را پرتاب کنند. مقدار نیرویی که برای توپ به کار می برند می تواند جهت و فاصله ای که توپ طی می کند را تغییر دهد.

وقتی متوجه می شوید خودتان و دوستان تان چندین و چند بار ایننیروها را به کار می برید ممکن است حیرت زده شوید.

چگونه نیروها اشیاء را حرکت می دهند؟

یک توپ بسکتبال را با یک دست بلند کنید. نیروی این کشش، توپ را از زمین حرکت می دهد و نمی گذارد توپ بر روی زمین سقوط کند. حالا یک توپ پینگ پونگ را بلند کنید. نیروی مورد نیاز برای بلند کردن یا کشیدن یک توپ پینگ پونگ و نگهداشتن آن و جلوگیری از سقوطش خیلی کمتر از نیروی مورد نیاز برای بلند کردن یا کشیدن توپ بسکتبال است. دلیل این تفاوت این است که توپ بسکتبال جرم بیشتری دارد. اشیائی که جرم بیشتری دارند برای حرکت کردن، چرخیدن و توقف به نیروی بیشتری نیاز دارند.

یک کامیون بزرگ نسبت به یک خودروی کوچک جرم بیشتری دارد. اگر این دو با هم تصادف کنند فکر می کنید که چه اتفاقی می افتد؟ کامیون به قدری جرمش زیاد است که ممکن است به حرکت رو به جلویش ادامه دهد. خودروی کوچک به عقب یا کنار هل داده می شود به خاطر این که جرم کمتری دارد.

می توانید دو توپ با اندازه نامساوی مثل توپ بسکتبال و توپ پینگ پونگ را امتحان کنید. توپ بسکتبال و توپ پینگ پونگ را به سمت یکدیگر بغلطانید. وقتی این دو توپ به هم می رسند چه اتفاقی می افتد؟ بله توپ پینگ پونگ به خاطر جرم توپ بسکتبال که بیشتر است به عقب هل (فشار) داده می شود.

نه فقط باید بر اشیاء نیروهایی اعمال شود تا حرکت کنند، بلکه لازم است نیروهایی هم بر آنها اعمال شود تا از حرکت باز بایستند یا جهت شان تغییر کند. وقتی توپی را به سمت دوست تان پرتاب می کنید، توپ از حرکت باز می ایستد چرا که با یک نیرو مواجه می شود: دست دوست تان. اگر دوست تان توپ را از دست بدهد باز هم توپ نمی تواند تا ابد به حرکتش ادامه دهد. چراکه نیروی جاذبه آن را به سمت زمین می کشد. اصطکاک بین سطح توپ با هوا یا با زمین هم آن را کند می کند. خیلی زود توپ به خاطر این نیروها از غلطیدن باز می ایستد.

برای تغییر دادن جهت یک توپ در حال حرکت ممکن است سعی کنید به آن لگد بزنید یا با چوب به آن ضربه بزنید. این نیروی دیگری را اعمال می کند که باعث می شود توپ در جهت متفاوتی حرکت کند.

چگونه ماشین های ساده به ما کمک می کنند نیرو اعمال کنیم؟

برای ما خیلی سخت است که بعضی از اشیاء را خودمان حرکت دهیم. تصور کنید که بخواهید یک سنگ خیلی بزرگ را از یک باغ حرکت دهید. ممکن است خودتان نتوانید سنگ را بلند کنید. شاید بتوانید از دوست تان کمک بگیرید. به این ترتیب شما دو نفر هر یک نیمی از وزن -مقدار نیروی جاذبه وارد شده بر یک شیء- سنگ را حرکت می دهید. اما در این میان یک معامله انجام می دهید. شما و دوست تان هر دو باید سنگ را به خارج از باغ حرکت دهید. شما هر دو باید در حالی که سنگ را نگه داشته اید راه هم بروید.

بنابراین هریک در حال انجام نیمی از کار هستید. فقط کار را تقسیم می کنید. اما این کمک هم ممکن است کافی نباشد. می توانید شکستن و خرد کردن سنگ و حرکت دادن هر قطعه سنگ به طور جداگانه را امتحان کنید. البته هنوز هم در حال انجام دادن همان مقدار کار هستید. چراکه لازم است هر قطعه سنگ را بلند کنید و به خارج از باغ حمل کنید.

راه دیگر برای حرکت دادن سنگ از باغ استفاده از ماشین های ساده است- ماشین ساده ابزاری بدون قطعات متحرک است و برای آسان تر کردن کار مورد استفاده قرار می گیرد. می توانید از یک اهرم یا یک سطح شیب دار استفاده کنید تا سنگ را حرکت دهید اما باید معامله ای انجام دهید. به نظرتان این معامله چه می تواند باشد؟ بله. اگر از سطح شیب دار استفاده می کنید باید سنگ را به فاصله دورتری انتقال دهید. بنابراین ممکن است استفاده از اهرم را انتخاب کنید که شبیه یک الاکلنگ به نظر می رسد.

تصور کنید که انتهای یک الاکلنگ را زیر سنگ قرار می دهید. حالا طرف دیگر را به پایین فشار دهید. سنگ به نحو ساده تری حرکت خواهد کرد اما این جا هم معامله ای وجود دارد. معامله این است که سنگ تنها مسافت اندکی بالا می رود در حالی که شما باید طرف دیگر یک فاصله- فضای خیلی طولانی که بین دو مکان وجود دارد را رو به پایین فشار دهید. ماشین های ساده با کار می توانند به ما کمک کنند اما نمی توانند به کار بگویند برو!

چه نیروهای دیگری می توانند یک شیء را حرکت دهند؟

انسان ها می توانند با کشیدن یا فشار دادن اشیاء آنها را حرکت دهند. شما هر روز این کار را انجام می دهید. چه نیروهای دیگری می توانند اشیا را حرکت دهند؟ آب در حال حرکت می تواند. رودخانه ای را تصور کنید که از یک کوه به پایین یورش می آورد. آب با خودش چه حمل می کند؟ ممکن است برگ، سنگ های کوچک و شن، شاخه ها و خاک را در این آب ببینید.

همه موادی که گفته شد به نیرویی نیاز دارند تا آنها را حرکت دهد. نیروی آب آنها را به پایین کوه حرکت می دهد.

سرعت -این که چیزی چقدر سریع یا کند حرکت می کند- بر این که چه اشیایی حرکت داده می شوند اثر می گذارد. اگر آب خیلی آهسته حرکت کند اشیای کوچک نیز می توانند حرکت داده شوند و جابجا شوند. اگر آب سریع حرکت می کند فکر می کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟ بله. اشیای بزرگ تر را هم می توان حرکت داد. سرعت آب تعیین می کند که چه اشیایی حرکت داده می شوند. باد هم می تواند همین کار را انجام دهد.

وقتی باد آهسته می وزد، می تواند ذره های کوچک ماده را حرکت دهد. وقتی که سریع حرکت می کند ماده خیلی بیشتری را حرکت خواهد داد. شن هایی که همراه باد حرکت می کنند می توانند منحنی ها و دره های تنگی ایجاد کنند. باد مواد زیادی را حرکت می دهد.

به پرچم جلوی در مدرسه تان توجه کنید. در یک روز آرام آویزان باقی می ماند. موقعی که باد نرمی می وزد کمی خش خش می کند. اما وقتی باد سختی می وزد، پرچم مستقیم از دیرک خود به پرواز در می آید. ذرات هوا به سمت پرچم فشار می آورند و باعث می شوند حرکت کند.

نویسنده : نظرات () شنبه چهارم شهریورماه سال 1396 - ساعت 22 و 18 دقیقه و 00 ثانیه

نظرات

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار بازدید سایت

بازدیدهای امروز : نفر
--------------------
بازدیدهای روز قبل: نفر
--------------------
بازدید این ماه : نفر
--------------------
بازدید ماه قبل : نفر
--------------------
تاریخ آخرین بروز رسانی :
--------------------
كل بازدیدها : نفر

تبلیغات و بنر ها

پشتیبانی